Namn Lisa Buskas
Företag Lisa Buskas
Telefon 076 251 82 99
E-mail lisabuskas@gmail.com
Hemsida
Område
Utgår från Lummelunda Gotland
Arbetar i län Gotland
  
Status Tar på sig nya kunder
  
Utbildnings grad Uppgift saknas
Godkänd Lärlings utbildning
Examinerad från hovslagarskola
Godkänd av jordbruksverket
Godkänd fortbildning
Gesällbrev
Mästarbrev
Under utbildning - förväntas klar
Utländsk utbildning
© SveHov