Namn Lisa Granbäck
Företag Hovslagare Lisa Granbäck
Telefon
E-mail
Hemsida
Område
Utgår från nedansjö Sundsvall
Arbetar i län Västernorrland
  
Status Status saknas
  
Utbildnings grad Uppgift saknas
Godkänd Lärlings utbildning
Examinerad från hovslagarskola
Godkänd av jordbruksverket
Godkänd fortbildning
Gesällbrev
Mästarbrev
Under utbildning - förväntas klar
Utländsk utbildning
© SveHov