Namn Jessica Hassel
Företag Jessica Hassel
Telefon 070 57 00 182
E-mail jessica_hovslagre@hotmail.com
Hemsida
Område
Utgår från
Arbetar i län Västernorrland
  
Status Status saknas
  
Utbildnings grad Uppgift saknas
Godkänd Lärlings utbildning
Examinerad från hovslagarskola
Godkänd av jordbruksverket
Godkänd fortbildning
Gesällbrev
Mästarbrev
Under utbildning - förväntas klar
Utländsk utbildning
© SveHov