Namn Jessica Franzén
Företag Jessica Franzén
Telefon
E-mail Jessiefranzen75@gmail.com
Hemsida
Område
Utgår från
Arbetar i län östergötland
  
Status Status saknas
  
Utbildnings grad Uppgift saknas
Godkänd Lärlings utbildning
Examinerad från hovslagarskola
Godkänd av jordbruksverket
Godkänd fortbildning
Gesällbrev
Mästarbrev
Under utbildning - förväntas klar
Utländsk utbildning
© SveHov