Användarvillkor

För att du ska kunna använda Svehov:s elektroniska tjänster måste vi behandla flera av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter får du inte möjlighet att använda tjänsterna.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till anställda inom Svehov som har befogenhet att behandla uppgifterna, Svehov:s personuppgiftsombud samt Svehov:s personuppgiftsbiträden i den mån det är nödvändigt för Svehov:s verksamhet. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man för marknadsföringsändamål.

© SveHov